Slalomová trať

Umělá slalomová trať na Berounce.

Celodenní pronájem USD

5 000,- Kč

Pronájem zázemí USD (klubovna s kuchyňkou pro 20 osob, 2x WC a 1x šatna se sprchou)

3 200,- Kč

Pronájem USD na 2h (bez ohledu na počet lodí)

600,- Kč (slalomáři, členové ČSKDV)

700,- (plastové lodě)

800,- (rafty, záchranáři, školení)

USD si lze pronajmout z důvodů bezpečnosti v minimálním počtu 3 lodí.
Ubytování pro 20 osob dle dohody

V případě zájmu o trénink na trati, je třeba kontaktovat provozovatele na níže uvedených telefonních číslech.

Holý       ( 602 362 818) holy@polyglass.cz
Minařík    ( 602 344 182)

Technické parametry

Obtížnost ZWC – WW II
Délka 200m
Šířka 6m – 12m
Průtok 7-10 m3/s
Spád 15 promile
Hloubka 0,5 – 2 m

Slalomová trať

Slalomová trať je situována v prostoru jezu v Roztokách u Křivoklátu, říční km Berounky 63,0. Délka tratě je 200m, z toho 150m tvoří umělá slalomová dráha ( dále jen USD ). Úvodní 50m úsek je obtížností ZWC, následuje USD – WW I-II, za vyššího vodního stavu až WW III, závěrečný úsek tvořípeřejky o obtížnosti WW I.

Vlastní USD navazuje na stávající propust a je tvořena nově vybudovanou levobřežní betonovou zdí a původní pravostrannou navigací, překážky jsou převážněze železobetonu osazené ve svrchní části valounky z řeky Úpy, tři překážky jsou dřevěné s možností variabilního nastavení. Šířka kanáluje 6 – 12 metrů, spád je 15 promile. Trať je v provozu pouze ve vyhrazených hodinách a vpouštění do USD je možné pomocí elektricky ovládané ocelové klapky. Pro tréninkové účely je na trati k dispozici cca 40 branek.

Trať byla vybudována Kanoistickým klubem Rakovník v období 15.11.2002 – 15.11.2006 firmou ENVICON s.r.o. Hradec Králové, GEOSAN GROUP a.s. Praha, Elektromontáže Warszava, ŠINDLER s.r.o. a za finančního přispění České republiky, Krajského úřadu Středočeského kraje a firmy Dr. Jiří Holý – Polyglass Rakovník. Poděkování patří rovněž Povodí Vltavy a.s., závod Berounka za nesmírně vstřícný postoj při budování této stavby.

V jarních měsících roku 2006 byla dokončena stavba nové loděnice s nezbytným zázemím nutným pro provozování slalomové tratě. K dispozici jsou WC, sprchy, šatny, sklad lodí, klubovna, kancelář a ubytovna. Ubytování je možné rovněž ve vlastních stanech na tábořišti vedle loděnice s kapacitou cca 10 stanů. V případě většího počtu stanů je možné využít vodácké tábořiště cca 400 metrů od cíle slalomové tratě na pravém břehu Berounky.

V roce 2016 byla dokončena přístavba loděnice zahrnující sociální zařízení, šatnu a klubovnu s kuchyňkou, která slouží návštěvníkům vodáckého areálu.

Kanoistický klub provozuje rovněž půjčovnu turistických lodí, včetně jejich dopravy na místo určení.