O nás

Kanoistický klub Rakovník je sportovní organizací s právní subjektivitou sdružený v JT Lokomotiva Rakovník. Hlavním posláním klubu jsou sportovní aktivity ve slalomu a sjezdu na divoké vodě, ale i ve vodní turistice a raftingu. Za dobu trvání klubu jsme nejenom závodili na divoké vodě, ale spluli jsme desítky divokých řek nejen v Evropě, ale i v Asii a v Africe. Dále byli naši členové na Novém Zélandu.

Kromě vodácké činnosti jsme posedlí všemi možnými druhy sportů. Většina z nás sjezduje a běhá a lyžích a každoročně se vydáváme za zimními radovánkami do zahraničí, především do Francie. Pravidelně hrajeme nohejbal, volejbal a tenis. Několik z nás hraje závodně lední hokej a ani cyklistika nám není cizí. Družstvo klubu hraje dokonce krajský přebor ve stolním tenise. Rádi se sázíme, a tak očekáváme jakoukoli sportovní výzvu v našich sportech.

V roce 2004 se nám podařilo vybudovat na Berounce umělou slalomovou trať v Roztokách u Křivoklátu, kde trávíme nyní většinu volného času. Na jaře v roce 2006 jsme dokončili výstavbu nové loděnice, která nám poskytuje zázemí na které jsme dlouho čekali. Třicetičlený klub tvoří 15 závodníků a skupina více, či méně aktivních rekreačních vodáků.

Krátce z historie klubu

Vodácký sport se v Rakovníku provozoval již po 2. světové válce, kdy první nadšenci splouvali především nedalekou Berounku. V šedesátých letech byl založen oddíl vodní turistiky při TJ Lokomotiva Rakovník, který byl velmi agilní a pořádal ze začátku vlakové a později autobusové zájezdy za vodními radovánkami po celé republice. V roce 1974 byl založen při TJ další vodácký oddíl, a to oddíl kanoistiky, ve kterém se soustředili nejzdatnější vodní turisté a začali závodit ve vodním slalomu a sjezdu.

Nejvýraznějšími osobami tohoto období byl zakladatel a obětavý funkcionář František Petrželka a závodník František Vavřík, který po letech závodění v Rakovníku přestoupil do tehdejší SLAVIE VŠ Praha. V barvách tohoto oddílu se stal mistrem republiky v kategorii C-2 a úspěšným československým reprezentantem. Z dalších závodníků je třeba připomenout Milana Petrželku, MilenuTrešlovou, Miloše Lva a bratry Benedikty. V roce 1980 byla činnost slalomářů a sjezdařů ukončena a vodácký sport byl v Rakovníku reprezentován pouze vodními turisty.

V roce 1985 byl oddíl znovu obnoven Jiřím Holým a Alešem Doležalem. Počet členů postupně narůstal a na začátku devadesátých let měl 25 aktivních závodníků a dalších 20 nezávodních členů. Nejúspěšnějšími závodníky byli Luděk Pšenička, Tomáš Doležal, Petr Novák, Jiří Holý, Vít Peterka a Miroslav Minařík. Kromě závodní činnosti pořádal tehdy již Kanoistický klub Rakovník každoročně Křivoklátské slalomy a vodácké zájezdy do zahraničí (Norsko,Turecko, Nový Zéland apod.) V roce 1990 byla dokončena stavba loděnice. Na sklonku devadesátých let se začal v klubu projevovat generační problém a závodilo pouze několik jedinců. Vroce 2000 se situace začala zlepšovat příchodem staronových závodníků a bylo založeno družstvo mládeže pod vedením trenérů Martina Lenčéše a Antonína Krejčího. V roce 2002 část mládežnického družstva přestoupila do TJ Roztoky. Mezi nejlepší mládežníky tohoto období patřili  Jakub Jaroš, Tomáš Jaroš, Jiří Hron ml., Jan Jaroš, Tomáš Lev, Kryštof a Mikuláš Hegerové. V současné době má klub družstvo dospělých, družstvo mládeže a družstvo veteránů. Z mládežníků dosahuje nejlepších výsledků Jakub Hanuš, Tomáš Egert, Václav Pšenička, Jana Pšeničková a Vojtěch Vejvoda. Ve veteránské kategorii jsou nositeli medailí z MČR a ČP veteránů Luděk Pšenička, Jiří Holý, Luděk Egert, Lenka Šejvlová a Lenka Kohoutová.

Ničivá povodeň v srpnu 2002 nenávratně zničila starou slalomovou trať na peřeji u továrny Permon, kde se uskutečnilo 17 ročníků Křivoklátskýchvodních slalomů. Vodní živel zanesl peřejnatý úsek pískem a zničil okolní břehy včetně všech stromů. Již 15.11.2002 byly zahájeny práce na nové umělé slalomové trati, které byly dokončeny firmami GEOSAN GROUPa.s. a Elektromontáže Varšava 1.5.2004. V roce 2006 byla postavena nová loděnice u slalomové tratě.